Vanja som er navnet på skibet sælges som et projekt skib der kun delvis er færdig renoveret men er rigtig langt i processen. Der er brugt et ikke ubetydeligt budget på skibet i perioden 2003 til nu så salgsprisen er meget attraktiv og står slet ikke på mål for hvad der er lagt i den. Nu mangler skibet en ny ejer til at fuldfører opgaven Er det dig ? hvis der er tilfældet er muligheden her for at gøre en RIGTIG god handel da skibet sælges til en meget beskeden pris, med udgangspunkt i en hurtig handel. Skibet kan ses Hobro efter aftale kontakt Thomas van Nord for yderligere information.

Pris

275.000 DKK

Ca. pris i Euro

37.000 EUR

OBS: Viste priser kan være vekslet fra en anden valuta.

Specifikationer

  • Årgang 1951
  • Længde 28,00 m
  • Bredde 6,75 m
  • Dybde 2,10 m
  • Deplacement 250.000 kg
  • Skrog Træ
  • Motor Scandia DS11
  • Brændstof Diesel
  • Ligger i Hobro , Denmark

For mere information

YachtBroker Midtjylland
+45 25565681
nikolaj@yachtbroker.dk

Vanja som er navnet på skibet sælges som et projekt skib der kun delvis er færdig renoveret men er rigtig langt i processen. Der er brugt et ikke ubetydeligt budget på skibet i perioden 2003 til nu så salgsprisen er meget attraktiv og står slet ikke på mål for hvad der er lagt i den. Nu mangler skibet en ny ejer til at fuldfører opgaven Er det dig ? hvis der er tilfældet er muligheden her for at gøre en RIGTIG god handel da skibet sælges til en meget beskeden pris, med udgangspunkt i en hurtig handel. Skibet kan ses Hobro efter aftale kontakt Thomas van Nord for yderligere information.

Mail. midtjylland@yachtbroker.dk
Tlf. +45 9385 88 38

Historie:
lå i Grenå, hvor nuværende ejer købte den 2001. Den var slidt, og bar præg af mange års brug. Der var dog noget at bygge på, og efter en istandsættelse og hovedsyn gik vores jomfrutur til Middelfart efteråret 2002. Vi var i gang med at gøre skibet klar til sejlads, da ”Havørnen” tørnede skibet ved tillægning, og lavet en støre skade i fribordet.

Efter en del tovtrækkeri med statsadvokaten, kom der gang i reparationen, som var så omfattende at det omfattede både skandæk, vaterbord, lønning, bjælkevægere og yder og inderklædning i begge sider. ejer valgte på det tidspunkt at skifte de nærliggende skrogdele, hvor det skøntes formålstjenlig.
Vores oprindelige plan om at lave reparationer over en årrække, var noget sønderskudt, og det blev starten på en gennemrenovering. På det tidspunkt var skibet fuldstændig tømt fra maskinen og frem, og alle de fejl, som kunne være ordnet sidenhen, stod tydelig frem. Dækket havde flere ømme steder især under spillene, og hele lugekarmen var sunket og trykket ind mod midten af mange års kalfatring i sidegangene.
Det første store arbejde var dermed at hæve lugekarmen, et nyt vejrdæk, nye barkholtsranger og nye lugekarmsbolte. Samtidig blev der skiftet en del lønningsstøtter. Skandæk og vaterbord var der tidligere udskiftet stykker af, så det blev taget med i fornødent omfang. Spillene kom i land og blev sandblæst, og er monteret med nye sværvæggene rør til lavtrykshydraulik. Pumpen var dårlig, og der blev fundet en ”ny” og ubrugt i Sverige fra 1963. Siden er nyt maskinskot og ny aptering etableret under dæk.

Søfartsstyrelsen havde forlangt al isforhudning afmonteret over en 5 års periode, og det blev starten til at vi i 2008 valgte at doksætte og udskifte forstævn og de planker for, som ikke var udskiftet i forbindelse med skaden. Siden er fribordet skiftet hen til styrehuset, så der på nuværende tidspunkt kun mangler de agterste ca. 100 meter. Derefter vil al fribordet være skiftet. Derudover er skanseklædning, svineryg og det resterende lønning skiftet.

I maskinrum er tankfundamenter, oliefyr og alle rørsystemer udskiftet.
Generatoranlæg og hovedmotor er i meget fin stand. Hovedmotoren har gået 3200 timer.

Styrehuset var i meget dårlig stand. Der var mange rådne steder, og dækket var meget trøsket. Reparationen blev startet efterår 2011, og viste sig hurtigt så omfattende at der skulle et helt nyt styrehus til. Status er at i det nye hus er rammerne sat op og dæksbjælker er monteret.

Status er hermed at skibet er renoveret fra for til omkring styrehuset. Af store arbejder mangler den sidste længde yderklædning agter, vejrdæk i sidegange ved styrehus.
Nye master og rundholter er udført af Hobro værft, men endnu ikke monteret.
Alt udført arbejde er udført efter de allerbedste skibsbygningstraditioner.
Skibet forventes godkendt til 36 daggæster heraf ca. 20 overnattende.

Data.
BRT 98,80
Vægt ca.250.000
Bygge nr.184 år 1951
Scania D11 ca.350 HK

Se nedenstående link for information vedr. skaden.
http://www.fyens.dk/article/186375:Middelfart---Havoernen--huggede-baade-dybt---og-dyrt
http://www.fyens.dk/article/381950:Middelfart---Vitus--banede-vej-for--Vanja

For mere information

YachtBroker Midtjylland
+45 25565681
nikolaj@yachtbroker.dk
Beskrivelse og udstyrsliste er opgivet efter oplysninger fra ejer og YachtBroker indestår ikke for eventuelle fejl og unøjagtigheder